วันที่ 21 พ.ค.2563 นายนพคุณ รัฐผไท  ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่าการที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการเรียนออนไลน์มาบังคับใช้ให้นักเรียนมาเรียนทางออนไลน์มากขึ้นแทนการเรียนในสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ปัจจัยหลักที่รัฐบาลนำนโยบายนี้มาใช้ คือ เกิดมาจากความกลัวไว้ก่อนของรัฐบาล กลัวว่าเด็กจะติดเชื้อ  ซึ่งขัดแย้งในความเป็นจริง หากเด็กจะติดเชื้อก็ติดมาจากครอบครัว ไม่น่าจะมาติดในโรงเรียน

         นายนพคุณ กล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครองอยากให้เปิดโรงเรียน เพราะผู้ปกครองหลายท่านไม่มีเวลามาดูแลบุตรหลาน เพราะงานก็ต้องทำหากไม่ทำก็ตกงาน ในภาวะเช่นนี้ไม่มีผู้ปกครองคนไหนอยากตกงาน นอกจากนี้เครื่องมือในการเรียนก็ไม่มีความพร้อม ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบไวไฟฟรี ที่รัฐยังไม่มีความพร้อม เป็นอุปสรรคในการเรียนออนไลน์มาก 

 

         “ อยากให้กระทรวงศึกษาทำการสอบถาม ทุกพื้นที่ของประเทศ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ จังหวัดไหนพร้อมก็ดำเนินการ แต่หากพื้นที่ไหนไม่พร้อมก็ไม่ควรดำเนินการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะกระทรวงศึกษาไม่เคยทำการบ้าน ดังนั้นผลที่ออกมาจึงล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะรัฐไม่เคยเรียนรู้จากประชาชน ใช้ระบบสั่งแต่ไม่เคยถามประชาชนว่าพร้อมหรือไม่ มีแต่สั่งการและโยนภาระให้ประชาชน”นายนพคุณ กล่าว