วันที่ 20 พ.ค.2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าการที่วิปรัฐบาลเสนอให้ใช้เวลาพิจารณา พรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ และพ่วง พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ นัดแรก วันที่ 27 พ.ค. โดยเสนอให้ใช้เวลาเพียง 3 วัน พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย เนื่องจากเวลาพิจารณาน้อยเกินไป โดยจะเหลือเวลาอภิปรายเพียงวันละ 10 ช.ม  เพราะรัฐบาลยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิว ดังนั้นทั้ง 3 วัน จึงมีเวลาแค่ 30 ช.ม. เท่านั้น หากรัฐบาลแบ่งให้ฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งก็จะมีเวลาเหลือแค่ 15 ช.ม. สำหรับพิจารณา พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ที่มียอดเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ 1.9 ล้านล้านบาท แถมยังต้องพิจารณา พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย 

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า เวลาเพียงเท่านี้ฝ่ายค้านไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบแน่นอน เบื้องต้นเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะคนไทยทุกคนต้องแบกภาระหนี้จากการกู้เงินครั้งนี้ไปอีกหลายสิบปี การออกกฎหมายโดยใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีจึงเหมือนกับการตีเช็คเปล่าที่ให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ได้ตามอำเภอใจ ดังนั้นจึงควรให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากตัวแทนประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยเฉพาะ 3 เรื่องหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการกู้เงินครั้งนี้ คือ (๑) เยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่ง เช่น ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะได้รับการเยียวยา (๒) ดำเนินมาตรการอันจำเป็นเพื่อการพยุงรักษาระบบเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย และ (๓) ดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสภาพปัญหาของประชาชนจากการกำหนดมาตรการต่างๆของรัฐบาล ที่ ส.ส.จำเป็นต้องสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะอีกมากมาย ดังนั้นเวลาพิจารณาเพียง 15 ช.ม.จึงไม่เพียงพออย่างแน่นอน

“เราต้องอภิปราย พรก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท 3 ฉบับ ภายในเวลา 15 ช.ม. เท่ากับว่าใน 1 ช.ม. ต้องพิจารณาการใช้เงิน 126,000 ล้านบาท หรือ 1นาที ต้องพิจารณาการใช้เงิน 2,100 ล้านบาท หรือ 1 วินาที ต้องพิจารณาการใช้เงิน 35 ล้านบาท ซึ่งตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปย่อมเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ดังนั้นการพิจารณาครั้งนี้จึงไม่สมควรกำหนดเวลาเพื่อบีบการตรวจสอบของฝ่ายค้าน แต่ควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านทำงานมากที่สุด เพราะข้อเสนอแนะต่างๆจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและการทำงานของรัฐบาลเองเสียด้วยซ้ำ” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

"เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตกร" ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง? เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร สถานะ แบบไหนได้เงิน15000 อัพเดท เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รวมที่นี่ครบทุกเรื่อง