16 พ.ค.2563 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นห่วงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ทั้ง ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง รวมถึงน้ำแล้งในบางพื้นที่  ซึ่งได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแล้ว

อ่านข่าว...  พิษภัยแล้งกระทบหนัก ถึงประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก


          โดยจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ระบุว่าภาคเหนือตอนล่าง  ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง  ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 17-20 พ.ค.2563  ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และคาดการณ์ในช่วง 1-3 วันข้างหน้า อ่างเก็บน้ำรัชชประภา จะมีน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 16 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำบางลางจะมีน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 14 ล้าน ลบ.ม. 


          ขณะที่การปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 1-12 พ.ค.2563 เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง รวม 1.3 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณฝนตกหนักในภาคตะวันออกที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัด กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 


          พร้อมกันนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภค บริโภค และโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ เชื่อมโยงแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมและก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่พร้อมระบบ เมื่อแล้วเสร็จ ส่งผลให้ จ.ระยองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.55 ล้าน ลบ.ม./ปี จ.ฉะเชิงเทรามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 2.77 ล้าน ลบ.ม./ปี จ.ชลบุรีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 10.92 ล้าน ลบ.ม.


          สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคการประปานครหลวงสนับสนุนน้ำ 3,784 ลิตร รวมสะสม 0.68 ล้านลิตร กรมชลประทานแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ขุดเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาล 21 บ่อ รวมสะสม 1,916 บ่อ เพิ่มน้ำต้นทุน กรมทรัพยากรน้ำ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำเติมสระเก็บน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 5 บ้านดงจิก จ.จันทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

 

"นายกฯ" กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลสถานการณ์น้ำ