น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ เปิดตัวโครงการ 90days-challenge โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ-ดุสิต ร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ เครือข่ายพลังหญิง, เครือข่ายเพื่อนนิเทศจุฬา รุ่น34, สำนักงานเขตดุสิต, สำนักงานเขตบางซื่อ, บริษัท ป.จำเริญพาณิชย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮาส์ จำกัด, ศูนย์การค้าเกตเวย์บางซื่อ เป็นต้น

 

"'ธณิกานต์ไ ดึงภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ 90days-challenge แก้ความอดอยากหิวโหย  (Zero Hunger)  

 


          น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า โครงการ 90days-challenge แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. ประสานกับวัดในเขต ตั้งจุดบริจาคข้าวกล่อง อาหารกลางวันต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม เป็นเวลา 90 วัน ส่วนที่ 2. ประสานกับสำนักงานเขตติดตั้งตู้ปันสุข รณรงค์ให้เกิดสังคมแบ่งปัน ตามจุดต่างๆในเขต อาทิ สี่แยกราชวัตร สี่แยกบางกระบือ สี่แยกศรีย่าน สี่แยกเตาปูน หน้าห้างเกตเวย์บางซื่อ เป็นต้น และส่วนที่ 3. ประสานกับร้านอาหารในชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หมุนเวียนในเขตบางซื่อ-ดุสิต ผลักดันเป็นโมเดลต้นแบบ


          น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า โครงการ 90days-challenge ตั้งเป้าสร้างสังคมแบ่งปัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนไทย เชื่อมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลก คนไทยเป็นคนมีน้ำใจ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตแบบนี้ มีความช่วยเหลือประสานเข้ามาเยอะมาก โดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆจากภาคเอกชนที่พร้อมจะแบ่งปันน้ำใจ ดังนั้นการจัดโครงการนี้ ทีมงาน ส.ส.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงาน อำนวยความสะดวกระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้เข้าถึง ครอบคลุม และถึงมือผู้ยากลำบากโดยตรง


          อย่างไรก็ตามองค์การสหประชาชาติตั้งเป้าแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดสิ้น (Zero Hunger) ภายในปี 2030 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่สหประชาชาติตั้งไว้ จากวิกฤติโควิด-19 และการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบทั้งฝั่งพี่น้องประชาชนที่อยากแบ่งปัน และฝั่งพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสาหัส ดังนั้นโจทย์จึงเป็นการนำทั้งสองฝั่งมาเจอกัน

 

 

"'ธณิกานต์ไ ดึงภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ 90days-challenge แก้ความอดอยากหิวโหย  (Zero Hunger)  

 

"'ธณิกานต์ไ ดึงภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ 90days-challenge แก้ความอดอยากหิวโหย  (Zero Hunger)  

 

"'ธณิกานต์ไ ดึงภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ 90days-challenge แก้ความอดอยากหิวโหย  (Zero Hunger)  

 

"'ธณิกานต์ไ ดึงภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ 90days-challenge แก้ความอดอยากหิวโหย  (Zero Hunger)