เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ. นายณัฐวัฒน์ ปิยะศิริพัณฑ์ นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนสมาชิกสมาคมและสมาพันธ์ องค์กรเสริมสวย ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยแห่งประเทศไทย 12 คน เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจการเสริมสวยบิวตี้ และซาลอน ร้านทำผมบุรุษ-สตรี โดยหนังสือระบุว่า

 

          ตามที่ทางราชการได้ให้ผู้ให้บริการเสริมสวย หยุดการให้บริการเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.- 30 เม.ย.ทั่วประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวย ได้แก่ ช่างทำผม ร้านตัดผมบุรุษ สตรี ธุรกิจเสริมสวย โรงเรียนเสริมสวย พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่างได้รับความเดือดร้อน ทำขาดรายได้จุนเจือครอบครัว มีภาระค่าเช่าสถานที่ หนี้สิน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็น ทั้งหมดจึงรวมตัวขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขอเยียวยาผู้ประกอบการรายละ 30,000-50,000 บาท ตามขนาดธุรกิจ สนับสนุนกรณีพิเศษขอสินเชื่อผ่านธนาคารของรัฐ โดยให้ปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท ตามขนาดธุรกิจ เงื่อนไขพิเศษ เช่น พักเงินต้น 2 ปี หลัง 6 เดือนไปแล้ว จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50 -100%

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับอาชีพเสริมสวย-ตัดผม ควบคู่กันไป หากเกิดปัญหาหรือเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการในอนาคต
           
          นอกจากนี้ ทางสมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย ยังได้ขอความอนุเคราะห์นายกฯ ผ่อนปรนให้กลุ่มช่างเสริมสวยเปิดกิจการได้ โดยจะมีมาตรการป้องกัน อาทิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวางไว้หน้าร้าน จัดเครื่องมือวัดไข้แบบดิจิทัล วัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าภายในร้าน ไม่อนุญาตให้ลูกค้านั่งรอในร้าน (ลูกค้าเข้าในร้านได้เพียง 1 คนเท่านั้น) ส่วนช่างต้องใส่หน้ากากอนามัย ใช้ Face shield ใส่ถุงมือแพทย์เพื่อป้องกัน ต้องไม่ทำการกันหน้าหนวดให้ลูกค้า(ห้ามใช้มีดโกน) ทางสมาคมฯจะควบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเจราจาเจ้าของสถานที่(เจ้าของตึก) ลดหรืองดค่าเช่าให้ช่างเสริมสวยทั่วประเทศ หรือช่วยเหลือเยียวยา ในช่วงระหว่างมาตรการสั่งปิดชั่วคราว พร้อมแนบ 4,908 รายชื่อสมาชิก ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน