7 เมษายน 2563 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ประชุมหารือร่วมกับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)

ทั้งนี้เกี่ยวกับบทบาทของวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะหาทางช่วยกันคลี่คลายและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด-19 โดยเห็นควร ขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันบริจาคเงินขั้นต่ำคนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

 

ซึ่งจะหักจากเงินประจำตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาประจำเดือนเมษายน 2563 นี้ เพื่อนำมาเป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในนาม “วุฒิสภา”  สำหรับการดำเนินการจะได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป