1 เม.ย.2563-ความคืบหน้า สำหรับภารกิจ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 นำโดย พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ที่ ได้รับความไว้วางใจจากองค์การสหประชาชาติ ในการสร้างอาคารคัดกรอง ผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่มเติม โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน ซึ่งแบ่งเป็นห้องสามารถรองรับได้ 50 คน

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

           ปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีกำลังพลป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่มีการระบาดในเซาท์ซูดาน อีกทั้งประเทศเซาท์ซูดาน มีมาตรการป้องกันและปิดประเทศ งดเที่ยวบินเข้า-ออก และให้กำลังพลของไทยทั้งหมดกลับมา ณ ที่ตั้ง ทำงานในค่ายทหารสหประชาชาติ เป็นหลัก ห้ามเจ้าหน้าที่ออกนอกค่าย พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการของ ยูเอ็นอย่างเคร่งครัด อาทิ การทำงานต้องมีจุดให้ล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ และที่สำคัญ Social Distancing

 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

           ภารกิจปรับปรุงเส้นทางพร้อมกับการสร้างถนน ในเซาท์ซูดาน ของกองร้อยททหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 580 กิโลเมตร จากทั้งสิ้นกว่า 1,000 กิโลเมตร ที่มีหลายประเทศร่วมก่อสร้าง ตามภารกิจสันติภาพและปรับปรุงเส้นทางในนามองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 มาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกำลังจาก กรมการทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 กรมแพทย์ทหารบก และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 273 นาย ปัจจุบันได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งในค่ายทหารสหประชาชาติ UNMISS Tomping Compound เมืองจูบา เป็นหลัก 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน 

 

 

ทหารช่างไทย เจ๋ง สร้างศูนย์คัดแยกผู้ป่วยโควิด ในซูดาน