กห.ยันวันนี้ ไม่มีการพิจารณาของ ครม.จัดหาเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

 

               พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า กรณีมีข่าว กห. เสนอ ครม. ขออนุมัติให้ ทร. ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำนั้น เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีการเสนอและพิจารณาใน ครม.วันนี้ (31 มี.ค.63) แต่อย่างใด

 

               ทั้งนี้ ทร. ได้ชี้แจงข้อมูลในขั้นต้นแล้ว โดยหากมีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว จะเป็นเพียงแผนการเดินทางของกำลังพลเพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทหาร สำหรับปฏิบัติการ ตามที่มีความตกลงความร่วมมือทางทหารระหว่างกันไว้แล้ว