ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 6 /๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เลื่อนเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตร.

 

เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การดำเนินการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗ วรรคห้า แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ประกอบกับข้อ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

ราชกิจจาฯ ประกาศการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด