เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน กทม.ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ

 

"มท.1" กำชับผู้ว่าฯ เข้มงวดข้อกำหนดภาวะฉุกเฉิน

 

          พล.อนุพงษ์ กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน มีปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าฯกทม.

 

         "ขอให้ผู้ว่าฯดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการอย่างเข้มงวด และให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายจากการทักทาย หรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง" พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

 

          ด้านนายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ รวมทั้งบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกจังหวัดได้รวบรวมประกาศจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อำนาจในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ได้มีผลใช้บังคับก่อนข้อกำหนด มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป