เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจาคแก่พรรคการเมืองของเดือน ม.ค. และ ก.พ. ซึ่งพบว่าในส่วนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. มียอดได้รับบริจาคสูงกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่มียอดรับบริจาครวม 13,847,251 บาท ในจำนวนนี้ 10 ล้านบาท ได้รับบริจาคจากนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายสถาพร ติยะวัชรพงศ์ บริจาค 2 ล้านบาท และนายพัฒนพงศ์ หนูอุดม บริจาค 1.5 ล้านบาท

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ มียอดบริจาค 1,502,000 บาท พรรคชาติไทยพัฒนา มียอดบริจาค 2,119,960 บาท โดยในจำนวนนี้นายเจษฎา ศิริวันสาณฑ์ บริจาค 1,047,096บาท พรรคประชาชาติ มียอดบริจาค 225,000 บาท พรรคประชาธรรมไทย 15,000 บาท พรรคประชาภิวัฒน์ 364,000 บาท พรรคพลังประชารัฐ 10,000 บาท พรรคภราดรภาพ 1 แสนบาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 3 หมื่นบาท พรรคพลังท้องถิ่นไทย 180,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บาท


          ในเดือนก.พ. มีพรรคการเมืองได้รับบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 11 พรรค โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ มียอดรับบริจาครวม 4,035,000.08 บาท โดยในจำนวนนี้ 3.2 ล้านบาทเป็นการรับบริจาคจากนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชายของนายธนาธร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มียอดบริจาค 1,318,000 บาท พรรคประชาชาติ 280,000 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 270,000 บาท พรรคภราดรภาพ 1 แสนบาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บาท พรรคประชานิยม 1 แสนบาท พรรคประชาธรรมไทย 25,000 บาท พรรคประชากรไทย 17,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 14,500 บาท และ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 6 หมื่นบาท


          ทั้งนี้เงินที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับบริจาค จะถูกรวมเป็นรายได้ของพรรค และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อดีตพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีการนำส่งบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของพรรคทั้งหมดมายัง กกต.  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.รวมกว่า 10 กล่อง สำนักงานกกต.จะเร่งตรวจสอบ และทำสำเนา เนื่องจาก กกต.อาจต้องมีการดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนนำส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชี