"บิ๊กแดง" สั่งตั้ง คณะกรรมการสอบ เอาผิด ผู้เกี่ยวข้อง จัดชกมวยลุมพินี 6 มี.ค. หลังถูกข้อครหา เป็น Super Spreader ขัดข้อสั่งการ นายกฯ สกัดโควิด-19

               เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 มีรายงานข่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการ พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ  เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่มีการจัดชกมวยในวันที่ 6 มี.ค.63 เพื่อพิจารณาความผิดในการลงโทษ หลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงนายสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อแจ้งข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ให้ทราบก่อนถึงวันจัดงาน ข้อ 1.7 ที่ระบุว่า ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ

 

               เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

 

               ทั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่า การจัดชกมวยที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เป็น Super Spreader ทำให้ไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เกือบทุกจังหวัด หลังกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนจำนวนมากเข้าร่วมงานดังกล่าว