คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ

25 มีนาคม 2563 - 20:17 น.
นายกฯ,ราชกิจจาฯ,ประกาศโอนอำนาจ,หน้าที่,รมต,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 496 ครั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศการกำหนดอำนาจหน้าที่ รมต. ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 


 

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

 

          ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ