ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศการกำหนดอำนาจหน้าที่ รมต. ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

 

 

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

 

          ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่ รมต. เป็นของนายกฯ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด