สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2563 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ว่า ตามที่ได้มีการปิดด่านผ่านแดนบกไทย-มาเลเซียชั่วคราว ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางสถานทูตฯ ขอย้ำว่า ขณะนี้ ด่านผ่านแดนทางบกไทย-มาเลเซียทุกจุด ได้ปิดทำการแล้ว ทำให้คนไทยในมาเลเซียไม่สามารถเดินทางกลับไทยโดยผ่านด่านทางบกได้ชั่วคราว อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง โดยขอให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซียหรือคนต่างชาติ งดเว้นการเดินทางออกจากที่พัก

 

 

          อย่างไรก็ตาม สถานทูตฯขอให้ประชาชนไทยในมาเลเซียปฏิบัติตามมาตรการของทางการมาเลเซียอย่างเคร่งครัด และชะลอการเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ออกไปก่อน หากไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นเร่งด่วน 

 

          กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน คนไทยในมาเลเซียยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ โดยทางเครื่องบินเท่านั้น โดยต้องมีเอกสารแสดงตนก่อนขึ้นเครื่อง ประกอบด้วย 1.ใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่า มีสุขภาพพร้อมจะเดินทางโดยเครื่องบิน (Fit to Fly) 2.หนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย โดยสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ออกให้ ผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้การขอหนังสือรับรองจากสถานทูตฯจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย 

 

          ส่วนคนไทยที่มีเหตุสุดวิสัยต้องพำนักในมาเลเซียเกิน 30 วัน ในช่วงที่ทางการมาเลเซียประกาศควบคุมการเดินทาง ระหว่างวันที่ 18 - 31 มี.ค. และเดินทางออกจากมาเลเซียในทันทีที่กระทำได้ จะได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องชำระค่าปรับ ทั้งนี้ หากมีเจตนาชัดเจนที่จะพำนักเกินกำหนด เช่น ยังไม่เดินทางออกจากมาเลเซีย แม้สถานการณ์จะกลับเป็นปกติแล้วเป็นเวลาหลายวัน อาจถูกทางการมาเลเซียดำเนินการตามกฎหมายเข้าการเมืองได้. 

 

'สถานทูตไทยในมาเลเซีย' แนะคนไทยชะลอกลับประเทศ