18 มีนาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ให้ไปหยุดช่วงอื่นแทน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคคิดวิ-19  

 

ขณะนี้ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  บริษัทขนส่ง จำกัด  ที่ให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารทุกคนที่ซื้อบัตรโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน รถบัส สามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วง 13-15 เม.ย.2563
 

นายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถบขส. ได้ออกมาตรการพิเศษ ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ โดยจะขยายระยะเวลาการให้เลื่อนตั๋วเดินทางเพิ่มเป็น 90 วัน จากปกติให้ 30 วัน  นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนตั๋วได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม จากปกติที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10% ของราคาตั๋ว
 
นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่าถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า รฟท. รอความชัดเจนคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากรัฐบาลเห็นชอบมาตรการอย่างไร รฟท. ก็พร้อมปฏิบัติตาม เบื้องต้นรฟท.  เตรียมอำนายความสะดวกเรื่องค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วหรือเลื่อนตั๋วช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว หาก ครม. มีมติเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปอย่างเป็นทางการเมื่อใด ก็จะสรุปมาตรการเกี่ยวกับตั๋วโดยสารทันที ซึ่งปัจจุบันตั๋วโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ถูกจองเต็มหมดแล้ว