13 มีนาคม 2563  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ลงนามวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีองค์ประกอบคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการ ตามที่ทราบทั่วกันแล้วนั้น

 

 

 

              เป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการควบคุมให้โรคระบาดอยู่ในวงจำกัด เป็นการลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ เป้าหมายควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงมีคำสั่งดังกล่าวให้รัฐมนตรี และหน่วยงานทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างทุ่มเทจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนคนไทยก้าวผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัยในสุขภาพ ให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ววัน

              ทั้งนี้ รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของพี่น้องคนไทยทุกคน วันนี้ชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนมีค่ายิ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีเวลามามาทะเลาะหรือขัดแย้งกับใครคนหนึ่งคนใดแม้กับนักการเมืองในซีกฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็ตาม ทุกวินาทีต้องอาศัยรวมพลังหัวใจคนไทยทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา พ่อค้าประชาชน จิตอาสาทุกภาคส่วน ทุกองค์กร

 

 

 

              เราไม่มีเวลามาสร้างความแตกแยกในในบ้านเมืองกันแล้ว "เรื่องการเมืองเรื่องจะอภิปรายนอกสภาฯ ควรเก็บพับใส่ลิ้นชักไว้ก่อน" เอาเวลาที่จะใช้ทางการเมืองมาทุ่มเทระดมความคิดสติปัญญา ความรู้ความสามารถของคนไทยทุกคนในผืนแผ่นดินนี้ที่มีศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้พระบรมโพธิสมภารในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ผมขอยกตัวอย่างพลเมืองดีที่น่ายกช่องชื่นชม

              "กรณีกำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ประสานให้กํานัน ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีลูกบ้านมาจากอิหร่านได้ลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามว่ามีลูกบ้านมาจากต่างประเทศเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยังนําอุปกรณ์ ผ้าอนามัยปิดปาก เจลล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อไปมอบให้ลูกบ้านเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการให้กำลังใจกำนัน ผญบ. ในพื้นที่ ในการดูแลเฝ้าระวัง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่สร้างความดีและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม

 

 

 

              นี่คือตัวอย่างความร่วมมือมือร่วมแรงร่วมใจของผู้นำฝ่ายปกครองที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ความดีที่ยกเป็นตัวอย่าง ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันในยามที่เราจะสู้ปัญหาวิกฤติก้าวผ่านไปด้วยกันด้วยพลังสามัคคีของคนไทยจะทำให้คนทั่วโลกยอมรับและเห็นว่านี่คือหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤติภัยมาเยือน คนไทยจะก้าวผ่านไปได้ด้วยพลังสามัคคีครับ" นายสุภรณ์ กล่าว