11 มี.ค.2563-เมื่อเวลา 13.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า สำหรับ 58 ประเทศที่เคยได้รับฟรีวีซ่าเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนั้น

 

 

            ขณะนี้ มีมาตรการใหม่ให้ ยกเลิกฟรีวีซ่ากับ 3 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เกาหลีใต้ และฮ่องกง หากคนจาก 3 ประเทศดังกล่าวจะเดินทางมาไทยจะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตไทยโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย