นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร  แถลงที่รัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้ลงนาม แต่งตั้งนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ​คนที่หนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวแทนส.ส.ฝ่ายค้านและ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คน เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้มีส.ส.ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว อาทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล),  นายชินวรณ์ บุญยะเกียรติ  ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประะธานวิปรัฐบาล, นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นต้น 

    "คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา เชื่อว่าต่อไปเวลามีปัญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้มาก  รวมถึงหน้าที่อื่นตามที่ประธานสภาได้มอบหมาย เพื่อคลี่คลายปัญหา ทั้งนี้เชื่อว่าช่วงเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น" นพ.สุกิจ แถลง