คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

กกต.เร่งปลูกฝังปชต.วิถีไทยให้เป็นชีวิตประจำวัน

26 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:26 น.
กกต,คิกออฟ,ประชาธิปไตย,ข่าววันนี้,การมีส่วนร่วม
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 121 ครั้ง

"กกต."คิกออฟยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจประชาธิปไตยวิถีไทย ปลูกฝังให้ปชต.เป็นชีวิตประจำวัน ผลักดัน เป็นวาระแห่งชาติพัฒนาการเมืองการปกครอง


คลิปที่ 1

26 กุมภาาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต.ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่1/2563 

คลิปที่ 2

 

 

นายธวัชชัย กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการคิกออฟการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกกต.มีภารกิจหลักคือเรื่องการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง

 

โดยที่ผ่านมากกต.ได้เน้น 2 เรื่อง คือเรื่องการเลือกตั้งและเรื่องพรรคการเมือง เพราะเราอยากให้การเลือกตั้งได้นักการเมืองที่ดี แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเป็นปลายน้ำและที่ผ่านมาภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเกินไป ถึงแม้จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ยังมีภารกิจที่มอบหมายให้ทำงานไม่กี่วันก่อนเลือกตั้ง ซึ่ง 4 ปีมีครั้งหนึ่ง จึงทำให้การมีส่วนร่วมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้การมีส่วนร่วมต้องทำทุกวัน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ทั้งนี้ กกต.ชุดปัจจุบันหารือกันว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง และเห็นพ้องว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นต้นน้ำ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีการตั้งคณะกรรมการการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กว่า 10 คณะ กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนให้ร่วมมือกับองคาพยพต่างๆทุกภาคส่วน ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าการสร้างพลเมืองคุณภาพจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

คลิปที่ 3

 

 

"ปี 2540 การให้การศึกษาเรื่องการเมืองเริ่มไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย  แม้จะมีการพิจารณาอะไรก็มีการวิจารณ์โดยไม่ยึดกฎหมายเป็นหลัก ในเรื่องการปกครองก็เช่นกัน ไม่ใช่ไปยกตัวอย่างแต่ต่างประเทศว่าประเทศนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าพูดอย่างนั้นคุณก็ควรไปอยู่ในประเทศนั้น แต่ในประเทศไทยก็เป็นวิถีประชาธิปไตยแบบไทย มีเหตุผล เคารพกฎหมาย เคารพเสียงข้องมาก ยอมรับเสียงข้างน้อย มีความรับผิดชอบ ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่าย ๆ"นายธวัชชัยกล่าว  

 

นายธวัธชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการเฟสแรก มีระยะเวลา 3 ปี โดย กกต.จะทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักๆก่อน แต่การจะวัดผลสำเร็จได้จะต้องใช้เวลา 20 ปี เพราะจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องพลเมืองตั้งแต่เด็กจนโต โดยการเน้นเรื่องพลเมืองคุณภาพซึ่งจะมีทั้งในระบบการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกช่วงชั้นการศึกษา และนอกระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไป

 

อย่างไรก็ตามคิดว่า 3 ปีแรกจะต้องเห็นผล และจะต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ส่วนการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ คือ 1.การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2.การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 3.ความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย 4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย 5.การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชน 6.วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน 7.การดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ