คมชัดลึกออนไลน์ 28 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ งบฯ 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

26 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:04 น.
ราชกิจจานุเบกษา,โปรดเกล้าฯ,งบประมาณ
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,692 ครั้ง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศให้ทรัพย์สินเมียกี้ร์อริสมันต์เป็นของแผ่นดิน

 

 

 

              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

              มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

              มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

              มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

              พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (166 หน้า) อ่านทั้งหมดที่นี่

 

 

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ งบฯ 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/015/T_0001.PDF

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ