เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 - เวลา 15.20 น. การประชุมสภาฯ พิจารณาญัตติทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ได้ยุติการอภิปรายตามลำดับชั่วคราว เมื่อส.ส.พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสลับกันประท้วง ในประเด็นการชี้แจงของรัฐมนตรี ทำให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หารือว่ากรณีที่รัฐบาลชี้แจงและตอบทันทีที่ฝ่ายค้านอภิปรายเสร็จ อาจทำให้เวลาที่ตกลงจะอภิปรายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ไม่เป็นไปตามกำหนด เพราะมีผู้อภิปรายของฝ่ายค้านเหลืออีก 28 คน ทั้งนี้ตนขอหารือต่อประธานสภาฯ ว่าจะให้อภิปรายฝั่งละกี่ชั่วโมง เพื่อให้จบตามเวลาที่ตกลงไว้ 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

          ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานที่ประชุม วินิจฉัยว่า กรณีที่นายกฯ​มอบหมายให้รองนายกฯ​ หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงนั้น เป็นไปตามข้อตกลงตั้งแต่การอภิปรายวันที่ 24 กุมภาพันธ์และได้รับการยอมรับด้วยดี อย่างไรก็ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นครอบคลุมประเด็นกว้างขวาง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลจึงมีสิทธิชี้แจง และให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบได้ นอกจากนั้นในอดีตที่เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวนคนพูดและประเด็นไม่มาก เช่น อภิปรายคดีที่ดินอัลไพน์ เนื้อหามีเพียงประเด็นเดียว ไม่ใช่ประเด็นรวมเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อบุคคลตอบมีสิทธิ ตนจะห้ามไม่ได้ ส่วนที่รัฐบาลตอบทันที ทำให้ปรากฏภาพการตอบโต้แบบทันที  

 

         "ผมทราบว่าส.ส.รู้ข้อบังคับ แต่ไม่ถูกใจเพราะรัฐบาลตอบมาก ทั้งนี้ตามการหารือของผู้นำฝ่ายค้าน ประมาณ​ 17.00 น. ผมจะลงไปหารือร่วมกันกับผู้นำฝ่ายค้านและผู้ควบคุมเสียงของทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งนี้การตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นหัวใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ใครโกหกใครได้แล้วจะชนะ เมื่อมีข้อกล่าวาหาถูกยกมาอภิปราย ต้องชี้แจง หากผู้ชี้แจงตอบไม่ได้ ประชาชนจะไม่เชือถือ ดังนั้นอย่าใช้อุปสรรคเพียงเล็กน้อยทำลายกระบวนการของสภาฯ ให้เสียไป" นายชวน วินิจฉัย 

 

          ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ตนยินดีที่จะทำข้อตกลงและปฏิบัติตามผลการหารือ 

 

          จากนั้นที่ประชุมสภาฯเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป โดยเป็นลำดับของ น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย.