หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นจำนวน 10 ปี ล่าสุด แถลงการณ์โดยโฆษกของผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ ความว่า

 

 

 

              การยุบพรรคการเมือง หรือ เพิกถอนสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นั้น เป็นก้าวย่างที่ไม่สอดคล้องแต่อย่างใดต่อกระบวนการฟื้นฟูพหุนิยมทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

              พื้นที่ทางการเมืองของประเทศไทยควรจะเปิดกว้างเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม

              สิ่งสำคัญหลังจากนี้ คือ การที่ผู้ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม จะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในสภาฯ ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดก็ตาม

              สหภาพยุโรปมีความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แนบแน่นยิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตยแบบพหุนิยม ดังที่ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ในมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา