รัฐสภา  18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร  

กล่าวต่อประเด็นการทำงานของกมธ.ฯ โดยยอมรับว่าการทำงานของกมธ.ฯ ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปต่อประเด็นที่นำไปสู่เนื้อหาของการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากในกมธ.ฯ ยังมีกลุ่มที่เห็นต่างในวิธีการ ทั้งประเด็นการแก้ไข ผ่านการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือ การแก้ไขโดยไม่มี ส.ส.ร. 

 

รวมถึงยังมีรายละเอียดที่ไม่ได้ข้อตกผลึก คือ สาระที่จะแก้ไข ที่จะแก้รายมาตรา หรือแก้ไขเพียงมาตราเดียวเพื่อปลดล็อค อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าการพิจารณาที่ล่าช้า จนทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่ากมธ.ฯ​ไม่จริงใจต่อการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ นั้นจะหมดไป หลังจากที่กมธ.ฯ หารือร่วมกันในช่วงเดือนมีนาคม และการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระหว่างที่สภาฯ​ปิดสมัยประชุม 

 

นายสุทิน ยังกล่าวถึงการเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนเวทีแรก ที่เลื่อนออกไปแล้วถึง 2 ครั้งว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องรองบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเบิกจ่ายได้หลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคบใช้แล้ว  

อย่างไรก็ตามตนตาดว่าการประชุมของกมธ.ในช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์​นั้นอาจงดการประชุมเพราะติด สภาฯ​ มีภารกิจประชุมสำคัญ ทั้งการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 21 กุมภาพันธ์​และการลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้.