รัฐสภา 18 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สื่อข่าวถึงการประชุมวุฒิสภา วาระลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ง.หลังจากที่ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม และลงคะแนน ด้วยวิธีลับ ผลปรากฎว่าวุฒิสภา เสียงข้างมาก 185 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ขณะที่เสียงเห็นชอบมีเพียง 11 เสียง และไม่ออกเสียง 13 เสียง ทั้งนี้ในขั้นตอนวุฒิสภาจะแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงผลการพิจารณาต่อไป.