17 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ระบุว่าข้าราชการเกษียณอายุที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติยังสามารถอาศัยบ้านพักของทางราชการได้นั้น มีระเบียบรองรับหรือไม่ ว่า ทหารสามารถออกระเบียบในส่วนของเขาได้ แต่ระเบียบมีหรือไม่หรืออย่างไร ตนไม่ทราบ ให้ไปถามทางกระทรวงกลาโหม ตนอยู่บ้านของตนเอง