เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ยังคงนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจนถึงขณะนี้กำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามที่มีกระแสข่าวเลื่อนอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างใด

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จากนั้นวันที่ 25 ธ.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

 

         ต่อมา ในวันที่ 5 ก.พ.63 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่า ตามคำร้องของกกต. และคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาลและธรรมนูญแทนและนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 เวลา 15.00 น.