"คณะทำงานของพวกเราทำงานอย่างสร้างสรรค์ ต้องการเห็นฝ่ายค้านอภิปรายอยู่ในกรอบกติกา ไม่ต้องการเห็นการอภิปรายของ ส.ส. ฝ่ายค้าน ที่ก้าวร้าว ใส่ร้ายป้ายสี สร้างหลักฐานเป็นเท็จ และรื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องไร้สาระขึ้นมาอภิปราย จนทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย

 

 

 

               เราจึงมีมารยาทในการที่จะตอบโต้ทางการเมือง ไม่เหมือนคนบางคนในอดีตที่ก้าวข้ามศพประชาชนเพื่อหวังตำแหน่งรัฐมนตรี

               "การทำงานของคณะเรามิได้หวังผลต้มตุ๋นหลอกลวงใครเพื่อต่อรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนคนบางคนที่ปากบอกไม่หวังตำแหน่งอะไรแต่เอาความเป็นแกนนำในการต่อรองเอาตำแหน่งในอดีตโดยการก้าวข้ามศพประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือจะให้ผมแฉมากกว่านี้ก็ได้นะครับ"

               และในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. ที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ได้มีการประชุมพูดคุยกันในวงเล็กของคณะพวกเราเพื่อเตรียมการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ว่า

               ที่ประชุมหารือกันแล้วเห็นว่า เป้าหมายการทำงาน ครั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความคาดหมายของประชาชน ซึ่งอยากเห็นการอภิปรายครั้งนี้มีความสงบเรียบร้อยอยู่ในกติกาและมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม จึงกำหนดภารกิจไว้ ดังนี้

 

 

 

               หาข้อมูลวิเคราะห์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่งให้แก่ ส.ส. ในสภาผ่านวิปพรรค และส่งให้ผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้ออภิปรายฝ่ายค้าน รวมทั้งเผยแพร่รายละเอียดทั้งข้อจริงและข้อเท็จสู่ประชาชนด้วย

               เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว จึงกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่มี นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นประธาน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นเลขานุการและประสานงาน ภายในคณะทำงานแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6 กลุ่ม มีประธานกลุ่มและคณะทำงาน 6 ชุด (ตามข้อสรุปในช่วงเช้า) และมี นายวัชระ กรรณิการ์ เป็นโฆษกคณะทำงาน

               วิธีการทำงานนอกจากจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั่วไปแล้ว คณะทำงานจะเปิดรับข้อมูลจากผู้สมัครและสมาชิกของพรรคซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศด้วย เนื่องจากระยะเวลาทำงานกระชั้นชิด คณะทำงานจะมีประชุมกันทุกวันและจะสรุปข้อมูลส่งเป็นระยะก่อนการอภิปราย

 

 

 

               ส่วนในช่วงของการอภิปรายจะตั้งวอร์รูมติดตามการประชุมตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดการอภิปราย

               สำหรับความเห็นของคณะทำงานเกี่ยวกับญัตติของฝ่ายค้านเห็นว่าการยื่นญัตติครั้งนี้ฝ่ายค้านไม่ได้มีข้อมูลใหม่ เพียงแต่ต้องยื่นตามสิทธิ์ที่มีเพียงสมัยประชุมละครั้ง ประกอบกับรัฐบาลเพิ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่มีข้อมูลในการทำงาน ข้อมูลที่นำมาอภิปรายส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลเก่าที่เคยอภิปรายกันมาแล้ว และเป็นการอภิปรายย้อนหลังไปถึงคณะรัฐมนตรีในชุดที่ผ่านมา จึงไม่เป็นกังวลในการทำงาน และเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะตอบคำถามได้ทั้งหมด 

               ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่คณะทำงานจะนัดประชุมเพื่อสรุปข้อมูลส่งครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้

 

 

 

               ส่วนในทีมกฎหมายเรามี นายทศพล เพ็งส้ม และคณะ ได้คอยเตรียมเก็บข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีการอภิปรายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้ง 5 คน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลได้ ดังนั้น ผู้ที่อภิปรายต้องระมัดระวังคำพูดอย่าให้ต้องถูกดำเนินคดี เพราะทีมฝ่ายกฎหมายจะเก็บคำพูดหลักฐานอย่างละเอียด" นายสุภรณ์ กล่าว