รัฐสภา - 15 มกราคม 2563 - นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์พร้อมารับเรื่องส.ส.เสียบบัตรแทนกันทุกกรณี ตรวจสอบภายในกมธ.​ตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าจะนำส่งข้อมูลการเสียบบัตรแทนกันที่สำนักงานเลขาธิการ และขอจากหน่วยงานภายนอกให้กมธ.ฯ ตรวจสอบ

 

 

             อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวของกมธ. ทำได้เพียง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ฉบับปัจจุบัน กำหนดหน้าที่ให้กมธ.ฯ​ทำได้เพียงเท่านั้น ขณะนี้หน้าที่สอบสวนนั้นถูกตัดทิ้ง เพราะกังวลว่ากมธ.ฯ จะใช้อำนาจก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรม ขณะที่แนวทางพิจารณาเบื้องต้นของกมธ. คือ เชิญบุคคลที่ถูกกล่าวหาทุกกรณี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และกมธ.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย.