คมชัดลึกออนไลน์ 8 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:32 น.
ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,คำวินิจฉัย,ศาลรัฐธรรมนูญ,ณฐพร โตประยูร,พรรคอนาคตใหม่,ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,ปิยบุตร แสงกนกกุล
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,633 ครั้ง

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49


              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 [ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง พรรคอนาคตใหม่ ที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ 4 ผู้ถูกร้อง]

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 

              นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 สาระสําคัญตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง สรุปได้ดังนี้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยผู้ถูกร้องทั้งสี่กระทําการ ดังนี้

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

ราชกิจจาฯ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนค.ล้มล้างการปกครองฯ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/013/T_0022.PDF

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ