12 ก.พ.2563-นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) เปิดเผยต่อกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมล็อบบี้ให้สภาฯ ลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระสอง และวาระสาม วันที่ 13 กุมภาพันธ์

 

 

 

              โดยให้ลงมติ และไม่มีการอภิปรายตามกระบวนการพิจารณาว่า ไม่ถึงขั้นที่จะให้ส.ส.​หรือผู้ที่สงวนความเห็นงดการอภิปราย แต่ทางวิปรัฐบาล เห็นว่าการอภิปรายวาระสองนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นทางวิปรัฐบาล ต้องหารือเพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ล่าช้าถึง 5 เดือนและหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงาน  นอกจากนั้นแล้ว วิปรัฐบาลเห็นว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้สภาฯ นำร่างพ.ร.บ.ฯ พิจารณาวาระสอง และวาระสามใหม่ เป็นเพราะกระบวนการลงคะแนนนั้นพบการใช้สิทธิแทนส.ส.  กระบวนการที่เกิดขึ้น คือสภาฯ ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง คือ การลงมติ 

    

 

                 นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการประชุมวิปรัฐบาล จะหารือในประเด็นต่อการประชุม เวลา 10.30 น. เพื่อหารือต่อแนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 สามารถพิจารณาได้รวดเร็ว และใช้เวลาเพียง 1 วัน อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่มีข่าวว่าวิป รัฐบาล จะงดการเข้าร่วมพิจารณาวาระสองและวาระสามนั้น เป็นประเด็นที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล จะหารือกับนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานวิป ฝ่ายค้าน หลังจากที่การประชุมวิปรัฐบาล แล้วเสร็จ  เบื้องต้นคาดว่าจะหาข้อตกลงที่เป็นข้อยุติร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วม ดังนั้นฝ่ายรัฐบาลต้องมีหน้าที่สำคัญ คือการรักษาองค์ประชุมและการลงมติให้ครบถ้วน