รัฐสภา - 12 กุมภาพันธ์ 2563-นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่มติคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมไม่เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สภาฯ นัดประชุมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน

 

 


 

 

 

 

              เพราะร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญ และทุกองค์กรต้องมีเงินไปใช้จ่าย  ส่วนการนัดอภิปรายวาระสองและวาระสามนั้น ส.ส.มีสิทธิอภิปรายเต็มที่ แต่ก่อนหน้านั้นสภาฯ เคยพิจารณาแล้ว 1 รอบ ดังนั้นเชื่อว่ากระบวนการพิจารณาวาระสองจะประหยัดเวลา อีกทั้งเชื่อว่าส.ส.จะอภิปรายโดยไม่ลงรายละเอียดมากนัก ทำให้การพิจารณาไม่ล่าช้า 

 

 

               "องค์ประชุมของสภาฯ ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมาก และส.ส.ทุกคน โดยฝ่ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบมากกว่าอีกฝ่าย ซึ่งผมเชื่อว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามากพอสมควร จึงต้องหาทางช่วยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" นายชวน กล่าว.​