คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง กมธ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:32 น.
ประกาศวุฒิสภา,ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,กมธ,นางสาวภัทรา วรามิตร,นายจัตุรงค์ เสริมสุข
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 232 ครั้ง

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง


              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วย ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

              ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103 ดังต่อไปนี้

              1. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              นางสาวภัทรา วรามิตร

              2. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

              นายจัตุรงค์ เสริมสุข

              จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย

              ประธานวุฒิสภา

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง กมธ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/011/T_0002.PDF

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ