คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

เลือกซ่อมกำแพงเพชร เจอผี-ชื่อตกหล่น ต้องแจ้งเพิ่ม-ถอน

5 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:15 น.
เลือกซ่อมกำแพงเพชร,เจอผี,ชื่อตกหล่น,เลือกตั้งซ่อม,กำแพงเพชร,ตรวจรายชื่อ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,แจ้งเพิ่ม,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 590 ครั้ง

กกต.แจ้ง เจ้าบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 2 กำแพงเพชร ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด่วน พบชื่อตกหล่น-ชื่อเกิน แจ้งเพิ่ม-ถอน ได้ภายใน 12 ก.พ.นี้


 

          เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมจ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.63 เวลา 08.00-17.00 น.

 

          โดย กกต.ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลพันทอง ตําบลหนองคล้า และตําบลหนองทอง) อ.เมืองกําแพงเพชร (เฉพาะตําบลสระแก้ว) ตรวจสอบบัญชีราบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือ บริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ใน ทะเบียนบ้านของตน สามารถแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 ก.พ.นั้น เพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนําหลักฐาน สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชสชน หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ