เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

          คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๕/๒๕๕๘, อม.๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐, อม. ๑๗๙/๒๕๖๐ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ กรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๑ - กระทรวงการคลัง ที่ ๕ ผู้ร้อง   นายภูมิ สาระผล ที่ ๑ - นางสาวธันยพร หรือบงกร จันทร์สกุลพร ที่ ๒๑ จำเลย

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          สำหรับคำพิพากษาฉบับนี้ มีจำนวน 132 หน้า โดยศาลฎีกาฯพิพากษาจำคุก พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือ “หมอโด่ง” อดีตเลขานุการ นานยบุญทรง เตริยาภิรมย์ - นายภูมิสารผล เป็นเวลา 50 ปี  ซึ่ง พ.ต.วีระวุฒิ ได้หลบหนี ทำให้ศาลออกหมายจับ พร้อมจำคุก นายสุธี เชื่อมไธสง ซึ่งเป็นคนใกล้ชิด “เสี่ยเปี๋ยง” นายอภิชาต จันทร์สกุลพรคนสนิท ฐานเป็นผู้สนับสนุน 32 ปี ร่วมรับใช้ค่าเสียหาย 1.6 หมื่นล้าน

 

 

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ฉบับเต็ม คดีทุจริตจำนำข้าวชดใช้พันล้าน

 

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ฉบับเต็ม คดีทุจริตจำนำข้าวชดใช้พันล้าน

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ฉบับเต็ม คดีทุจริตจำนำข้าวชดใช้พันล้าน