สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 24 มกราคม 2563  นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้ร้องคดีพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) ได้มายื่นหนังสือเพิ่มเติมต่อ กกต. หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในมาตรา 49 แต่ยังไม่ได้วินิจฉัยในมาตรา 92 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง

 

 

 

               นายณฐพร กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลตอนหนึ่งระบุว่า หากมีการกระทำอันเป็นความผิดในกฎหมายอื่นก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ต้องไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) นั้น ตนไม่มีอำนาจยื่นร้อง เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. ตนจึงจำเป็นต้องมายื่นร้องพร้อมนำหลักฐานมาส่งมอบให้ กกต. ได้พิจารณาดำเนินการในความผิดฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ในคดีลักษณะดังกล่าวเคยมีแนวคำวินิจฉัยของศาลไว้แล้วในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)

               “มาตรา 92 (2) แค่มีแนวคิดก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์แล้ว ซึ่งข้อความและถ้อยคำทั้งหมดที่ผมนำมายื่นร้อง ไม่ได้ถูกตกแต่งขึ้นแต่เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผมต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคำร้องของผมไม่ใช่เรื่องไร้สาระ ยกตัวอย่างกรณีข้อบังคับพรรคถ้าผมไม่ยื่นร้อง ทุกอย่างก็จะเงียบไปทำอะไรไม่ได้ กรณีร้องยุบพรรคก็เช่นเดียวกัน ที่ผมจำเป็นต้องดำเนินการให้สิ้นสุด ยืนยันว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กับกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) นั้นแตกต่างกัน ซึ่งมาตรา 49 เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครอง แต่มาตรา 92 (2) เป็นเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ กกต. จะต้องดำเนินการ วันนี้ผมถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์ในฐานะพลเมืองแล้ว” นายณฐพร กล่าว

 

 

 

ณฐพร ยื่นดาบ 2 ยุบ อนค.ปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ เทียบเคียง ทษช.

 

 

 

               นายณฐพร กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจากที่ตนมายื่นร้องในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดย กกต. ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณา และได้เรียกตนเข้ามาให้ข้อมูลแล้ว ในวันนี้จึงนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบรรยายถึงพยานหลักฐานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับข้อกฎหมาย ว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างไร ถ้าได้อ่านก็จะเข้าใจ เช่น คำว่า 2475 มีที่มาที่ไปอย่างไร การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รูปแบบเป็นอย่างไร หรือการจะสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีความหมายอย่างไร ซึ่งข้อความทั้งหมดตนไม่ได้ตกแต่งขึ้นแต่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4

 

 

 

               เมื่อถามว่า การยื่นร้องที่ไม่สิ้นสุด อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ได้หรือไม่ นายณฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการยื่นร้องเรื่องล้มล้างการปกครองถ้ามีความผิดศาลก็แค่สั่งยุติการกระทำ แต่ความผิดฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองโทษถึงถูกยุบพรรค โดยที่ผ่านมาศาลยังไม่ได้วินิจฉัยความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และคำวินิจฉัยตอนหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่า หากมีการกระทำความผิดอื่นใด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ตนยังยืนยันว่าไม่ได้โกรธเคืองหรือคิดล้มล้างเขา ในทางตรงกันข้ามตนก็ถูกโจมตีว่ามายื่นร้องเพื่อฟอกขาวให้พรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ตนจึงต้องมาทำหน้าที่ให้ครบถ้วน หลังจากวันนี้ก็ถือว่าจบหน้าที่แล้ว แค่ศาลวินิจฉัยให้แก้ข้อบังคับพรรคเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกตนก็พอใจแล้ว

 

 

 

ณฐพร ยื่นดาบ 2 ยุบ อนค.ปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ เทียบเคียง ทษช.

 

 

 

ณฐพร ยื่นดาบ 2 ยุบ อนค.ปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ เทียบเคียง ทษช.

 

 

 

               สำหรับ มาตรา 92 (2) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ระบุว่า กกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้น การกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข