เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก เดินหน้าลดปัจจัยและสาเหตุที่จะเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ปฏิบัติการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ และมอบหน้ากากอนามัย พร้อมการดูแลสุขภาพประชาชนตลอด 3 วัน ที่ผ่านมา

 

 

 

              ล่าสุด เพื่อลดสาเหตุสำคัญของสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในยานพาหนะที่ไม่สมบูรณ์ กองทัพบก ได้มอบให้ กรมการขนส่งทหารบก จัดชุดตรวจวัดค่าควันดำ ออกตรวจสอบยานพาหนะและรถยนต์ทุกคันที่ใช้ในหน่วยทหารของ กองทัพบก ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน 17 หน่วย อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก , กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ , มณฑลทหารบกที่ 11 , กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน , กรมสวัสดิการทหารบก , กรมการทหารสื่อสาร เป็นต้น โดยจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 24 มกราคม 2563 จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563

              หากตรวจพบว่ารถทหารคันใดมีค่าควันดำเกินมาตรฐานให้ งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการปล่อยควันพิษสู่อากาศ

 

 

 

              ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เคยสั่งการกำชับทุกหน่วยงานของกองทัพบกให้ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะทุกประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้งการกำกับดูแลเรื่องมารยาทในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นสำคัญด้วย