21 มกราคม 2563 นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ อ้างว่า นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทยให้คนอื่นเสียบบัตรแทนระหว่างการลงมติร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณปี 2563  ต่อไป

 

โดยบอกว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของพรรค โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผอ.พรรค เป็นประธานกรรมการฯ / นายสุริยงค์ หุณฑสาร และนายธนิศร์ ศรีประเทศ เป็นกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนกรณีนายฉลอง ให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทนจริงหรือไม่ โดยมีบทลงโทษหากผิดจริงคือ หากไม่ร้ายแรงก็ตักเตือนและหากผิดร้ายแรงก็ให้พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกพรรค ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบให้เร็วสุด


ทั้งนี้ เบื้องต้นนายฉลอง ชี้แจงว่า 


1. ยอมรับว่าไม่ได้ลงมติ 
2. ยอมรับว่าลืมบัตรไว้ในที่ประชุม
3. ไม่ทราบว่ามีการกดบัตรลงคะแนน
4. มีเพื่อน ส.ส.นำบัตร มามอบให้ อีก 2-3 วันต่อมา 
5. ยอมรับผิดที่ลืมบัตร และ ขอโทษต่อ ประชาชนชาวพัทลุง ขอโทษต่อพรรค ขอโทษต่อสภาผู้แทนราษฎร ที่ เป็นเหตุให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และไม่ได้ใช้ หรือวานให้ใคร กดบัตรลงคะแนนให้ แต่อย่างใด 
6. พร้อมชี้แจงต่อกรรมการสอบสวนของพรรค และ ของสภาฯ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่ ส.ส.
7. เป็นบทเรียนของ ส.ส.ใหม่ ที่จะจดจำ และนำไปเตือนใจทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดพัทลุง โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป