ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยคำร้องกรณีนาย ณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค  และคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

       โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวิจฉัยว่า  การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ แสดงว่าข้อบังคับพรรคไม่มีเนื้อหาขัดกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   หากภายหลังการจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองกระทำการขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการใดๆ  ที่เป็นการขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ผู้ร้อง (นายณฐพร โตประยูร) ยื่นคำร้อง เนื้อหาเป็นการแสดงความห่วงใย
      การพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ถึงขนาดที่วิญญูชนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการล้มล้างการปกครองฯจริง ต้องกำลังดำเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่คดีนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ 
    วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง(พรรคอนาคตใหม่) ไม่ได้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ  ยังไม่มีการล้มการปกครองตามมาตรา 49

      "ไม่ปรากฎพฤติการณ์เข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง แต่ให้ผู้เกี่ยวข้องสั่งแก้ไขข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ให้ชัดเจน ป้องกันการสับสน"
     สำหรับการกระทำของผู้ถูกร้อง (แกนนำพรรคอนาคตใหม่) จะผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในกระบวนการอื่นๆ 

      ส่วนบรรยากาศที่พรรคอนาคตใหม่  มวลชนที่พรรคอนาคตใหม่ที่มานั่งรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่างร้องไชโยแสดงความดีใจที่ศาลยกคำร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครอง และส่งเสียงตะโกน ให้ ประยุทธ์ ออกไป และ ธนาธร สู้ๆ