รัฐสภา -  17 มกราคม 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกมธ.ฯ เป็นประธานการประชุม  นัดที่ 3 เพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานของกมธ.​ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว กมธ.ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการทำงาน โดยมีข้อสรุปเป็นมติสำคัญ

 

 

             คือ  ตั้งคณะอนุกมธ.ฯ จำนวน 2 คณะ คือ 1.คณะอนุกมธ. วิเคราะห์ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะกมธ.​เป็นประธานอนุกมธ.ฯ ซึ่งได้นัดประชุมนัดแรกวันที่ 21 มกราคม เวลา 09.30 น. และ2.คณะอนุกมธ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้นายวัฒนา เมืองสุข กมธ.โควต้าพรรคฝ่ายค้าน เป็นประธาน และนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 23 ม.ค.เวลา 15.00น.​ 

 

 

 

                 ขณะที่รายละเอียดอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมได้ยกหารือในสาระสำคัญ อาทิ งบประมาณที่กมธ. ได้รับเพื่อดำเนินการมีจำนวนรวม 5 ล้านบาท  ส่วนแนวทางทางการรับฟังความเห็นนั้นกมธ. มีข้อเสนอและสรุปสาระสำคัญได้ว่า  ต้องเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนสังคม ต่อปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของรัฐธรรมนูญ และต้องประชาสัมพันธ์การทำงาน,ผลการศึกษาให้สาธารณะรับทราบเป็นระยะ 

 

                   โดยนายพีระพันธุ์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการหารือว่า การรับฟังความเห็นของกมธ.ฯ ต้องระวังไม่ให้เกิดชนวนความขัดแย้ง และต้องทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่ชี้นำความเห็น เพราะรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น สิทธิเสรีภาพ และส่วนของรูปแบบการบริหารการปกครอง  โดยที่ผ่านมาประชาชนรับทราบเฉพาะส่วนการบริหารการปกครอง ดังนั้นหากสามารถทำงานเพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในการสร้างหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐะรรมนูญ  
          

 

              ขณะที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรอนาคตใหม่ ฐานะ กมธ.กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดมีกระแสเรียกร้องให้แก้ไข หลังประกาศใช้ไม่นาน ดังนั้นขอให้กมธ. รับฟังความเห็นที่แตกต่าง พร้อมยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติ  เพราะหากกังวลตั้งแต่เริ่มแรกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสร้างความขัดแย้ง อาจทำให้งานไม่คืบหน้า  ส่วนการรับฟังความเห็น เชื่อว่าคณะโฆษกของกมธ. ต้องทำแนวทางที่สอดคล้องกับการแสดงความเห็นของส.ส.ที่ได้อภิปรายในที่ประชุม.