royal coronation
21 มกราคม 2563
การเมือง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

15 มกราคม 2563 - 20:03 น.
ราชกิจจาฯ,พระราชทานยศทหาร,เป็นกรณีพิเศษ,ต่ำกว่าชั้นนายพล
Shares :
เปิดอ่าน 1,982 ครั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ สังกัด ก.กลาโหม 195 นาย

 

 

          เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

 

          มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 195 ราย ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ