วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/ว 41 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
แจ้งเรื่อง แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  สามารถ Download เอกสารได้ที่https://drive.google.com/file/d/1zJD9_jWSChCW-Lk5Jkjz0UVBZNiIwhkw/view?usp=sharing

 

 

เคาะแล้ว..'กกต.'ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

 

เคาะแล้ว..'กกต.'ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

เคาะแล้ว..'กกต.'ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

เคาะแล้ว..'กกต.'ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น