น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ถึงประเด็นความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า

 

 

 

              สถานการณ์ปัญหาน้ำแล้งจากการติดตามข่าวจากกรมชลประทาน พบว่า น้ำในเขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกติ ซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อจะบูรณาการและติดตามสถานการณ์ รวมถึงเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง ตนเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและลงพื้นที่รับฟังปัญหารวมถึงสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมการรับมือ โดยล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งใน 18 จังหวัด เบื้องต้นในแต่ละภูมิภาค และมีแนวโน้มที่จะประกาศเพิ่มอีก 2 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสกลนคร รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังใน 46 จังหวัด

              น.ส.วทันยา กล่าวเพิ่มเติมถึงการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้นได้แบ่งแนวทางโดยในระยะเร่งด่วนจะมีการเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการในพื้นที่ๆ ยังไม่วิกฤต และในพื้นที่ๆ มีภาวะวิกฤต

 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

              โดยต้องรายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรี รวมทั้งวางแผนควบคุมการใช้ปริมาณน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดำเนินการไปแล้วเบื้องต้น ส่วนแผนระยะยาวนั้นรัฐบาลเองได้กำหนดแผนแม่บทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนตัวมองว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ที่จะเป็นการรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการและขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีในการดูการแก้ปัญหาในภาพรวม

              น.ส.วทันยา ระบุว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาเรื่องน้ำว่า เป็นปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่ พรรคพลังประชารัฐเองได้มีการเน้นย้ำ ส.ส. ในพื้นที่เชื่อมโยงปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนเพื่อประสานไปยังรัฐบาล และนำข้อมูลจากรัฐบาลส่งไปยังประชาชนเพื่อให้นโยบายต่างๆ มีการขับเคลื่อน สิ่งสำคัญคือการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาและเป็นเอกภาพ ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

 

 

มาดามเดียร์ มั่นใจรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำแล้งตรงจุด

 

 

 

              ขณะที่การทำงานร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตนเองมองว่าปัญหาอะไรที่กระทบต่อประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็จะต้องร่วมกันในการแก้ไขความเดือนร้อนให้กับประชาชน

              "วันนี้หน้าที่ของ ส.ส. ทุกคนต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่งต่อไปยังรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการของรัฐสภา ทั้งการตั้งกระทู้ถามหรือการปรึกษาหารือในประเด็นความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาประชาชน วันนี้เรื่องน้ำไม่ได้เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยแต่เป็นปัญหาทั่วโลก" น.ส.วทันยา กล่าวทิ้งท้าย