นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน CAMA เปิดเผยต่อกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างรัฐสภา ส่วนอาคารที่ทำงานของสภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมสุริยัน ว่า นายชวนได้ตรวจความคืบหน้าและความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้น 1-4 และโถงทางเดินภายในอาคาร รวมถึงทางเดินเชื่อมกันระหว่างอาคารที่ทำงานของวุฒิสภา และสภาฯ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร             ทั้งนี้นายชวนได้รับฟังรายงานว่าความคืบหน้าส่วนของห้องสุริยัน ล่าสุดงานก่อสร้างเรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ นั้นยังเหลือการติดตั้งอุปกรณ์บางตัวที่ดำเนินการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

       อย่างไรก็ดีภายในห้องประชุมสุริยันนั้น มีความพร้อมใช้งานภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ขณะที่ส่วนของห้องทำงานอื่นๆ ภายในตึก เช่น ห้องประชุมกรรมาธิการ, ห้องทำงานส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาฯ นั้นยังอยู่ระหว่างการทำความสะอาด

      ทั้งนี้นายชวน กล่าวระหว่างการตรวจความคืบหน้าว่า ต้องการให้อาคารส่วนของสภาฯ เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ก่อน จึงจะเข้าไปใช้งาน เพราะไม่ต้องการให้เสร็จเพียงบางส่วนแล้วเข้าใช้งาน เหมือนกับที่เข้าใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

     นายโชติจุฑา กล่าวด้วยว่า สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาหลักในภาพรวมของส่วนสภาผู้แทนราษฎรนั้น มีความคืบหน้าทั้งหมด 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการเร่งรัด ส่วนที่เหลืออีก 5 เปอร์เซ็นต์นั้นยอมรับว่าต้องรอการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทต่างๆ ที่เข้ามารับงานาซึ่งเป็นคนละสัญญาหลัก แต่ต้องใช้การทำงานไปพร้อมกัน ซึ่งจากการติดตามภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ สัญญาก่อสร้างหลักจะแล้วเสร็จได้ แต่ยังเหลือเพียงงานนอกสัญญาที่ขณะนี้เร่งดำเนินการ รวมถึงสัญญาว่าจ้างวางท่อร้อยสาย ที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ แต่ทราบว่าอยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับปฏิทินการเข้าใช้งานห้องสุริยัน นั้น นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ เคยระบุไว้ว่า วันที่ 31 ธันวาคม2561 ห้องประชุมสุริยันจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จากนั้นภายใน 31 มกราคม จะติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุม และจากนั้นไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์จะทดสอบระบบและเข้าใช้งานห้องประชุมสุริยัน ก่อนการปิดสม้ยประชุม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นเมื่อนายชวนต้องการให้งานก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จ คาดว่าการเข้าใช้ห้องสุริยันตามที่นายสรศักดิ์ระบุต้องเลื่อนออกไปก่อน