รัฐสภา - 9 มกราคม 2563 "กมธ.งบฯ ข้างมาก" เลี่ยงแจงปมพฤติกรรม "ดอน" - สภาเห็นชอบตามการปรับลด "เรืองไกร" เปิดคำถาม งบฯก.ท่องเที่ยว อนุมัติงบจัดโมโตจีพี จ.บุรีรัมย์ ขัดกับกม.เบิกจ่ายงบฯ 

 

 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติข้างมาก 248 เสียงเห็นชอบตามร่างมาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงการต่างประเทศ ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่กมธ.วิสามัญฯ แก้ไขปรับลดวงเงิน ให้เหลือ 4,940 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 5,134 ล้านบาท ขณะที่เสียงไม่เห็นด้วย 6 เสียง,งดออกเสียง 200 เสียงและไม่ลงคะแนน 1 เสียง  

 

ทั้งนี้ในการอภิปรายชี้แจงของกมธ.ฯ เสียงข้างมากส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่มีบุคคลใดชี้แจงต่อประเด็นที่ส.ส.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมและการให้สัมภาษณ์ของนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

 

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณา มาตรา 11 งบรายจ่ายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับ ซึ่งกมธ.เสียงข้างมาก ปรับลดงบประมาณให้เหลือ 3,384 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 3,551 ล้านบาท โดยมีกมธ.เสียงข้างน้อย 25 คนสงวนความเห็นและมีส.ส. สงวนคำแปรญัตติ  78 คน

 

ทั้งนี้ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.เสียงข้างน้อย ที่สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกระทรวง ลง 100 เปอร์เซ็นต์ อภิปรายต่อข้อสงสัยต่อการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้โครงการแข่งขันโมโตจีพี จ.บุรีรัมย์ ที่อาจจะขัดต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่หน่วยงานกำกับการใช้งบประมาณวางระเบียบและมีกฎหมายกำหนดไว้