9 มกราคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

โดยระบุถึงการจัดสรรงบลับในกระทรวงกลาโหม ให้กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมาย และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ เดือนละ 1 ล้านบาทนั้น ว่า ไม่มี ไม่เคยมีด้วย ตนไม่ทราบ และไม่เคยได้ยินที่ฝ่ายค้านพูด งบฯ แบบนี้ไม่เคยมี นอกจากงบฯ ที่จัดให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านที่ไปดูแลพื้นที่ที่กำกับดูแล เรียกว่างบภูมิภาคพื้นที่ และไม่ได้มอบให้ตัวบุคคล เป็นงบที่ตั้งไว้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เพียงแต่ในพื้นที่ต้องการก็จะแจ้งมา จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ

 

โดยรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านจะจัดสรรให้ตามที่จังหวัดร้องขอมา และส่งเรื่องไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นต้องให้ผู้ตรวจราชการ ไปดูในพื้นที่ถึงความจำเป็น โดยประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ และหากในจังหวัดสมทบให้ครึ่งหนึ่ง ทางรองนายกรัฐมนตรีจะจัดสรรอีกครึ่งหนึ่ง

 

ทั้งนี้ งบฯ ส่วนนี้ห้ามนำไปใช้ผิดประเภท เช่น ห้ามนำไปใช้ดูงานต่าง ๆ แต่จะใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ เช่น ขุดบ่อน้ำ หรือโครงการอื่น ๆ ตามที่พื้นที่ร้องขอมา โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่จำเป็น ถ้าไปรองบฯ ปกติ บางทีก็ล่าช้า จึงต้องใช้งบฯส่วนนี้แทน

 

“ยืนยันที่ระบุว่า ให้เป็นเงินเดือน เดือนละ 1 ล้านบาทนั้น ไม่เป็นความจริง ไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไร รัฐบาลไหนก็ไม่เคยมี สักบาทนึงก็ไม่มี” นายวิษณุ กล่าว


ต่อข้อถามที่ว่า การที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาแบบนี้ จะต้องชี้แจงหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนคงไม่ไปชี้แจง เพราะชี้แจงไม่ได้อยู่แล้ว ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมาธิการงบฯ เพราะเป็นหน้าที่ของเขา

 

ส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ ฉบับนี้ ส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ทางกรรมาธิการฯ​ เขาคงจะตอบได้ เพราะส่วนตัวเห็นในแง่กฎหมายเห็นว่าไม่ขัด ทางกรรมาธิการงบฯ ก็คงจะตอบเรื่องนี้เอง