31 ธันวาคม 2562  “ชวน”ไม่เอาผบ.เหล่าทัพ นั่งส.ว.แนะกมธ.แก้รธน.ยึดประโยชน์-ไม่จ้องล้มล้างรธน.เชื่อหากกมธ.ฯคุยกันจะหาทางออกได้ หนุนโละตำแหน่งผบ.เหล่าทัพ เป็นส.ว.โดยตำแหน่ง


  

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่า ในการพิจารณาหาแนวทางไม่ควรคิดว่าคือการหาแนวทางล้มรัฐธรรมนูญ ส่วนกมธ.ฯ จะหาแนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขเป็นรายมาตราหรือเฉพาะส่วนนั้น เป็นประเด็นที่กมธ.ต้องพิจารณา โดยยึดถือความร่วมมือ เพื่อปรับปรุงให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ มีประชาธิปไตยมากขึ้น  

 

การแก้ไขนั้นแล้วแต่กมธ.ฯ แต่ตอนนี้ไม่ยึดหลักการแค่ว่าจะใช้วิธีล้มอย่างเดียว ควรพิจารณาแนวทางที่ควรจะเป็น เชื่อว่ากมธ.ฯ ที่มาจากหลายฝ่ายจะคุยกันได้ เพราะมีปัญหาที่กระทบกับหลายกลุ่ม หากคุยกัน ทำความเข้าใจกันได้ ความขัดแย้งจะเบาลง ส่วนความเห็นหากจะให้เห็นเหมือนกันหมดคงไม่ได้ แต่แนวทางที่สำคัญคือการยึดประโยชน์ของส่วนรวม เพราะหากไม่คิดจะปรับหรือแก้ไข จะทำอะไรไม่ได้ โดยในเวลาที่กมธ.ฯ ศึกษา ตามกรอบ 120 วัน ขณะที่ระยะเวลาการแก้ไขนั้นกำหนดไม่ได้ ทั้งนี้อยู่ที่กมธ. ว่าจะพิจารณาอย่างไร ซึ่งผมสนับสนุนที่เชิญทุกฝ่ายหารือร่วมกัน

 

นายชวน ยังกล่าวต่อประเด็นการเชิญส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมกับกมธ.ฯ ว่า ตนเคยให้ความเห็นว่าควรฟังทุกฝ่าย รวมถึงส.ว. เพื่อคุยในหลักการและเป้าหมายการพัฒนา บทบาทการพัฒนาประเทศ เพราะต้องยอมรับว่าส.ว.มีประโยชน์ เช่น การตรวจสอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ทำได้ดีกว่า ส.ส.  

 

ดังนั้นต้องพิจารณาร่วมกัน ส่วนที่ต้องปรับนั้นตนเห็นว่า เช่น ผู้นำเหล่าทัพที่ได้เข้ามาเป็นส.ว. ไม่ควรระบุตำแหน่งไว้ หากจะเลือกต้องเป็นระบบเดิม ไม่ใช่ยึดโดยตำแหน่งตามหลักประชาธิปไตย.