เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคมนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นั้น ว่า ทางวิปรัฐบาลได้เชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ เฉพาะในส่วนของกรรมาธิการที่มาจากฝ่ายรัฐบาลได้ขอนัดประชุมเป็นการภายในของวันดังกล่าวก่อน ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกายก่อนนั้น น่าจะเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโหวตเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธาน และตำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ก่อน

 

          นายเทพไท กล่าวอีกว่า โดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาภายในของพรรคร่วมรัฐบาลอีกแล้ว เพราะพรรคพลังประชารัฐได้ขอสิทธิ์ในฐานะพรรคการเมืองใหญ่และพรรคแกนนำรัฐบาลจะเสนอรายชื่อคนของฝ่ายตัวเข้ารับตำแหน่งนี้ ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพราะเคารพในการตัดสินใจ ตามเงื่อนไขที่พรรคพลังประชารัฐต้องการ แต่อยากจะเรียนต่อพรรคพลังประชารัฐว่า เมื่อถึงคราวที่พรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคเล็ก จะขอใช้สิทธิ์ของตัวเองบ้าง ก็ควรจะใจกว้างและเคารพการตัดสินใจของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย


          "ผมไม่ขัดข้องที่จะโหวตในครั้งนี้ เพราะใครก็ได้ขอให้เป็นรายชื่อที่พรรคพลังประชารัฐเสนอมา จะโหวตให้โดยไม่มีข้อแม้ หรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอยากจะให้การเลือกตำแหน่งต่างๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด จะได้เริ่มต้นการทำงานได้ทันที และจะมีระยะเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้เสร็จภายใน 120 วัน อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงาน เพราะมีประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาอีกมาก หากไม่รีบประชุมดำเนินการโดยเร็วในทันที อยากจะให้คณะกรรมาธิการทุกคนร่วมมือกัน เดินหน้าทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ต้องลดเงื่อนไข หรือความเป็นอคติส่วนตัวออกไป เพื่อที่จะให้การทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ขับเคลื่อนไปได้สำเร็จตามความคาดหวังของทุกฝ่ายในสังคม" นายเทพไท กล่าว