เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวทางสื่อ ว่า กกต. ใช้เวลา 89 วัน ในการพิจารณากรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เอาเงินของตัวเองให้พรรคกู้ยืมจำนวน 191 ล้านบาท แล้วมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ทันที

 

          โดยกรณีดังกล่าวนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื่นหนังสือต่อกกต. ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.62 ขอให้กกต.ตรวจสอบ กรณีนายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน และเมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 นายศรีสุวรรณได้มายื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อขอส่งเอกสารพยานหลักฐาน (เพิ่มเติม) ภายหลังจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาธร ในฐานะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

 

          “ดังนั้น นายศรีสุวรรณจึงมิได้พึ่งมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 และ กกต. ไม่ได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพียง 89 วัน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด”

 

ยุบ อนค. เรื่องจริง นานกว่า 89 วัน

 

          นอกจากนี้ กกต.ยังได้ชี้แจงเฟซบุ๊ก “ iLaw “ที่ได้เสนอข้อมูลว่า ในบัญชีรายชื่อ สรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายที่ส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก ในลำดับที่ 235 นายลือชา การณ์เมือง ปรากฏในวงเล็บท้ายชื่อดังกล่าวว่า “ประธาน กกต. เสนอ” นั้น ไม่เป็นความจริง

 

ยุบ อนค. เรื่องจริง นานกว่า 89 วัน