นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ความว่า 

    โพรงแห่งอนาคตใหม่ สู้แบบไม่ผิดกติกา 

    1. หากมีการยุบพรรค กก.บริหารที่เป็น ส.ส. 10 คน ถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถเลื่อนคนในบัญชีรายชื่อขึ้นมาได้ทัน จะทำให้ ส.ส.ที่จะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ เหลือแค่ 70 คน

     2. วิธีการในการรักษา 10 เสียงในสภาไว้ คือ การลาออกจาก ส.ส.ก่อนที่ ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน นั่นแปลว่า จะมีการเลื่อนลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคขึ้นมา จำนวน ส.ส.หลังจากยุบพรรคยังจะเป็น 80 คนตามเดิม

   3. การย้ายพรรคใหม่ ภายใน 60 วัน หลังจากยุบพรรค ไม่จำเป็นต้องย้ายเข้าสังกัดพรรคที่มี ส.ส.อยู่แล้วในสภา ดังนั้น จะย้ายไปยังพรรคอะไรก็ได้ ที่มีชื่อจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับ กกต.ไว้แล้ว ซึ่งทั้ง 80 ส.ส.ของอนาคตใหม่ยังสามารถรวมกันอย่างเป็นกลุ่มก้อน และสร้างผลงานจากพรรคชื่อใหม่ได้

สมชัย แนะโพรง อนค. กก.บห.ชิงลาออก รักษา ส.ส. 80 ที่นั่ง

     4. กรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ จะต้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรคใหม่ โดยยังจะเป็น กรรมการบริหารของพรรคเดิมเพื่อชำระบัญชี ทรัพย์สิน เพื่อรายงานต่อ กกต.ภายใน 180 วัน (ขอขยายเวลาได้)

     โพรงนี้ แคบ เล็ก และยังมีหนามแหลม
    อยากจะเข้าย่อมเจ็บปวด และต้องอาศัยจิตใจที่แกร่งมั่น
    ไม่รู้สิ ว่า คุ้มจะเลือกเข้าหรือไม่ ต้องคิดเอง

สมชัย แนะโพรง อนค. กก.บห.ชิงลาออก รักษา ส.ส. 80 ที่นั่ง