11 ธันวาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  หารือกรณี การครอบครองที่ดิน สปก.จำนวน 682 ไร่ ของนางสาวปารีณา  ไกรคุปต์  ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  

 

 

ก่อนที่อธิบดีกรมป่าไม้จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวได้ระบุว่า "สบายใจได้ครับ ดำเนินการไปด้วยความบุติธรรม" 

 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนางสาวปารีณา ใน ประเด็นจริยธรรมการเป็นสส. ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไร นายอรรถพล กล่าวว่า ตนไม่มีอำนาจในการแสดงดุลพินิจในเรื่องนี้ 

 

ส่วนที่พื้นที่ 682 ไร่ นายวิษณุ เห็นว่าควรใช้กฎหมายของสปก.หรือ ของกรมป่าไม้ นายอรรถพล กล่าวว่า เราใช้การตัดสินด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทางกรมป่าไม้และสปก.จะส่งข้อเท็จจริงมาให้  เมื่อถึงเวลาทางคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเรียกไปให้ข้อเท็จจริง

 

ต่อข้อถามที่ว่ากรณีที่เป็นพื้นที่ของ สปก.แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่ายังเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้อยู่ นายอรรถพล กล่าวว่า กรณีเช่นนี้ก็มีแต่ก็ต้องดูเฉพาะราย เพราะแต่ละรายมีการเข้าไปในครอบครองพื้นที่และห้วงเวลา ร่วมถึงภายใต้กฎหมายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่นักการเมือง หรือ ผู้มีอิทธิพล ถือครองเอกสาร ภ.บ.ท.5 จะเป็นพื้นที่ป่าหรือที่ ส.ป.ก. นายอรรถพล กล่าวว่า การถือครอง ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่จะผิดทุกที่ เราต้อง เข้าไปดูว่าเขาถือครอบครองแบบไหน หากไม่มีเอกสาร สิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินก็ยังถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ จึงต้องเข้าไปดูว่า เขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ หรือได้มาอย่างไร

 

โดยปัจจุบันมีชาวบ้านถือครองพื้นที่ภ.บ.ท. 5 ทั่วประเทศจำนวนมาก จึงไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลว่าจะผิดกฎหมาย ซึ่ง การถือครองโดยถูกกฎหมายมีอยู่ 2 ประเภทคือถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น มีโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 ก เป็นต้น และมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบธรรม เพียงแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์จากที่ดิน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่ดิน เนื่องจากกรมที่ดินอาจจะสำรวจไม่ทั่วถึง จึงต้องดูเป็นกรณีไป แต่หากจะนำเอาเอกสาร ภ.บ.ท .5 มาบอกว่า ตัวเองทำถูกกฎหมายก็ไม่ได้ 

 

"ท่านอาจารย์วิษณุได้พูดตรงไว้แต่แรกแล้วเพียงแต่ สื่ออาจจะนำเสนอไปไม่ครบ เพราะท่านบอกว่าให้คืน แต่ต้องไปดูว่า ที่ดินอยู่ภายใต้กฎหมายใด ก็ให้ใช้กฎหมายนั้น ซึ่งก็ได้คุยกันว่าต่อไปจะดำเนินการอย่างไร ฉะนั้นเพื่อความรอบคอบให้ไปยุติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา" นายอรรพล กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายวิษณุ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคืนที่ดินแล้วจะไม่มีความผิดใช่หรือไม่ นายอรรพล ยืนยันว่า ท่านไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ท่านกล่าวว่า เป็นการคืนตามพรบ.ปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรให้ดูกฎหมายอื่นประกอบด้วยนั้นอาจจะเป็นการเสนอข่าวไม่ครบถ้วนของสื่อ